Đánh giá lượng khí sử dụng từ nhiệt lượng

Đối với khách hàng có nhu cầu sử dụng 2000mmBTU/ ngày, ngày làm việc 12 tiếng, chúng tôi tính toán như sau:

Theo tính toán quy đổi giữa khí NG và các nhiên liệu khác:

1mmBTU = 24 – 29scf

1mmBTU = 24mNG

1mLNG = 600mNG (dùng cho lò đốt, nung gạch, gốm sứ)

Hệ thống cấp 2000mmBTU x 24 = 48000m3 NG : 12(h) = 4000mNG

  • Lượng khí hóa tối đa 1 giờ: 4000 m3, cho ra 4000:600 = 6,67mLNG/h
  • Với 12 tiếng/ngày: 12×6,67 = 80,04 m3 LNG/ngày
  • Hai bồn chứa 100m3 cần đổ 2 ngày/lần

Danh sách thiết bị cơ bản

Tên thiết bịQuy cách
Hai bồn chứa LNG cách nhiệt chân không 2 lớp100m3
Bộ thiết bị hóa khí LNG4000m3
Thiết bị tăng áp xe bồn300m3

Ý kiến chung

  • Tính toán trên phù hợp với trường hợp trạm cấp NG cách tổng kho dưới 200km để tiết kiệm chi phí.
  • Trong trường hợp trạm cấp NG cách tổng kho trên 200km hoặc không đủ số lượng xe vận chuyển, chúng tôi khuyến nghị tăng khả năng tồn trữ bằng cách sử dụng 4 bồn 100m.

Phân loại:

0934432945
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon